Hakkımızda

Filizler Anaokulu olarak yetiştireceğimiz bireylerde ;

Kendini güzel  ifade edebilmeyi,
Öğrencilerde öğrenmeye istek uyandırmayı,
Bilgiyi içselleştirerek olumlu tavırlara   dönüştürmeyi,
Öğrenilen davranış öğelerini gözlemlemeyi ve bu davranışları pekiştirenler yolu ile destekleyerek kalıcı hale dönüştürmeyi,
Türkiye Cumhuriyeti ve Millet  sevgisini yerleştirmeyi,
Beynin ezberleme  ile meşgul edilmesinden ziyade bilgiyi üretici olarak kullanmayı,
Okuma yazma ve sanatsal faliyetler  olgunluğunu  profesyonel yetkinlikte kazandırmayı,
Oyunun çocuğun işi olduğu yaklaşımını kullanarak , bütün eğitimleri oyun şeklinde vermeyi,
Yaradılışımızın sebebi olan (doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, sevgi, saygı, nezaket, sorumluluk, paylaşma vb.)kazandırmayı,
Ana dilini etkin olarak kullanmanın yanında uluslararası geçerliliği olan İngilizce dilinide sağlam temeller altında öğrenmeyi
Toplum önünde kendini rahat ifade edebilecek  saygı sınırları içerisinde sosyal donanıma ulaştırmayı,
Sağlıklı ,yaşının ihtiyacı olan tüm vitamin ve proteinleri dengeli beslenme ile  hijyenik koşullarda beslenme olanakları ile bedensel gelişimini en üst seviyeye çıkarabilmeyi,
Jimnastik hareketler, hareketli oyunlar, bahçe etkinlikleri ile öğrencilerine beden dilini olumlu yönde kullanmayı ,
Drama etkinlikleri ile empati ve sempati duygularını hissederek kendini ve karşıdakini anlayabilmeyi,
Sosyal ve duygusal zekâsını geliştirici etkinliklerle içinde bulunduğu toplumla bazen liderliği üstlenmeyi, bazen de lidere itaat etmeyi,
Grup içerisinde ve toplu yaşam alanlarında toplum kurallarına uyarak Bir işi tamamlama, yapabileceğinin en güzelini yapma, grupla hareket etme disiplini kazandırmayı,
hedeflemekteyiz
 DSCF0952 (2)